Erik

Ерик
Движението винаги е било част от живота ми, катерейки се по дървета като дете и тичайки през гората, получавайки чувството, че съм част от природата. Опитах различни бойни спортове и чрез контузии се обърнах към фитнеса с цел коригиращи упражнения и да науча повече за тялото си. Чрез този път не мина дълго докато поради вдървеност научих за йога и ползите и, лекувайки стари травми, ставайки силен там, където бях слаб, учейки се да разбирам тялото си по нов начин. Изминаха 6 години откакто започнах да се занимавам с йога и с всеки изминат ден ставам все по-въодушевен от нея, толкова, че искам да споделям мъдростта, която носи тази практика и да помогна на колкото се може повече хора. За Акро йогата научих преди 3 години и за пръв път видях хора да се движат по този начин. Останах като сразен от възхищение, трябваше да го пробвам. Срещнах прекрасни хора чрез тази практика и научих толкова много неща, които мога да правя с тялото си, на които не съм си представял, че съм способен. Забелязах, че помагайки на хората да учат акробатични трикове това не просто ги прави по-щастливи, но им дава и дълбоко чувство на удовлетворение. Това беше моментът, в който реших, че искам да разпространявам акройога и да върна чувството за игра и забавление в живота на хората около себе си.

Erik.
Movement has always been important in my life, climbing trees as a kid and running through the forest, getting the feeling that I’m part of nature. I tried out different forms of martial arts and through injuries I turned to fitness for corrective exercises and to truly learn about my body. through this path it didn’t take long before I found out about yoga and its benefits. Healing old injuries, strengthening weaknesses, learning to understand my body in a new way. It’s been 6 years since I first started to practice yoga and I’m even more excited about it than when I first started, so much so that I want to share this wisdom and help as many people as I can.
I learned about Acroyoga almost 3 years ago and from the first time I saw people move together like this I was struck with awe, I had to try this. I met amazing people through this practice and learned so many things that I could do with my body, I would never have imagined the things I am capable of. I noticed helping people do these acrobatic tricks not just made them very happy, it gave me a deep sense of fulfillment too. That is the moment I decided I want to help spread Acroyoga and bring back a sense of play in the life of the people around me.

Подобни публикации